Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at det samlede areal af beskyttede naturtyper ikke mindskes.
  • at etablere og udvikle et sammenhængende netværk af naturområder og funktionelle spredningskorridorer, der sikrer biologiske og økologiske sammenhænge.
  • at den fysiske planlægning af naturnetværket sker i samarbejde med Assens Kommunes nabokommuner.
  • at belastningen af naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder mindskes mest muligt.
  • at sikre den nødvendige pleje og pasning af naturarealer.
  • at det samlede areal af naturområder, der opfylder naturkvalitetsplanens målsætninger øges.
  • at udbygge og udvikle stisystemer mv. så offentligheden sikres gode adgangsmuligheder til natur og landskab. Det er samtidig vigtigt, at naturindsatsen gennemføres i samarbejde med borgere og virksomheder samt koordineres med andre myndigheders indsats.

Byrådet arbejder blandt andet for en realisering af målene gennem naturkvalitetsplanlægningen, der opstiller en række målsætninger, som danner grundlag for prioriteringen af indsatsen på områder omfattet af naturbeskyttelsesloven i Assens Kommune.