Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Det overordnede sigte med visionerne for naturen i Assens Kommune er at sikre en variation af naturligt hjemmehørende arter og naturtyper, som er kendetegnende for natur­ og kulturlandskabet i Assens Kommune.

Byrådets visioner for beskyttelsen af naturværdierne er:

  • at naturindholdet i landskabet fastholdes og styrkes,
  • at tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed standses,
  • at udbredelsen af naturligt hjemmehørende arter herefter øges,
  • at udbygge turismen og de rekreative muligheder på et bæredygtigt grundlag