Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at genskabe vådområder med henblik på omsætning/tilbageholdelse af næringsstoffer udvasket til overfladevand fra intensivt dyrkede landbrugsarealer.
  • at genskabe vådområder, som øger de biologiske værdier i landskabet og skaber bedre sammenhænge i naturen til gavn for spredning af dyr og planter