Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at landbrugserhvervets udviklingsmuligheder sikres. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, klimasikring, miljø og lokalsamfund.
  • at anvendelsen af landbrugsjord til ikke-landbrugsmæssige formål ikke er større end nødvendigt.
  • at landbruget også fremover skal udgøre en væsentlig erhvervssektor i Assens Kommune, med en stor og betydende primærproduktion som grundlag.
    i dialog med landbruget, at arbejde for at erhvervet udvikler sig under hensyntagen til naboer, et renere miljø og en mangfoldighed i natur og landskab.
  • at der skal gøres en indsats for at supplere den almindelige landbrugsmæssige drift med andre og alternative aktiviteter.
  • at der skal værnes om de gode dyrkningsarealer under hensyntagen til en mangeartet anvendelse af det åbne land.
  • at der skal sikres en højere grad af balance mellem hensynet til den landbrugsmæssige produktion, hensynet til miljøet og naturen og det åbne lands rekreative benyttelse.
  • at gener, såsom støj og lugt, mellem husdyrbrug og naboer i det åbne land, bør minimeres.
  • at være aktiv sparringspartner for landbruget og synliggøre rammerne i administrationen for udvidelser, ændringer og etableringer af husdyrbrug.