Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning af borgere og erhvervsliv, jordbrug, industri med videre under samtidig respekt af målene for natur og overfladevand
  • at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand uden behov for videregående vandbehandling
  • at sikre grundvandsressourcen mod overudnyttelse
  • at beskytte grundvandet mod forurening