Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Assens Kommune vil gennem planlægning af kommunens samlede udvikling arbejde for, at alle vandløb i Assens Kommune lever op til deres målsætning, samt arbejde for at sikre faunaens frie bevægelse i alle vandløb i kommunen.

Assens Kommune vil arbejde for at genåbne rørlagte vandløb i kommunen. Naturlige og målsatte vandløb prioriteres højt.

Assens Kommune vil ved gennemførelse af vandløbsforbedringer, være med til at sikre, at gældende målsætninger opfyldes.

Assens Kommune vil gennem planlægning af kommunens samlede udvikling, tage højde for den skadelige effekt af større nedbørsmængder i vandløbene i kommunen, som der forventes med klimaforandringen.