Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Assens Kommune vil gennem planlægning af kommunens samlede udvikling arbejde for, at alle søer i Assens Kommune opnår en god økologisk tilstand med et alsidigt dyre­ og planteliv, som kun udviser ubetydelige eller svage forringelser i forhold til uberørte forhold.

Assens Kommune vil arbejde for, at alle målsatte søer i Assens Kommune lever op til de fastsatte målsætninger.