Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at opretholde en konstruktiv dialog med borgere, borgergrupper og interesseorganisationer vedr. anvendelsen af vores kystvande.
  • at kommunens kystvande skal have et alsidigt dyre­ og planteliv.
  • at medvirke aktivt til at opnå god tilstand i vores kystvande i overensstemmelse med gældende miljømål.
  • at kommunens kystvandområder med tilhørende faciliteter skal være af høj kvalitet og tiltrække gæster fra ind­ og udland.
  • at arbejde for at sikre offentlighedens frie adgang og ophold på kyststrækningerne.
  • at bevare de åbne kyststrækninger ved at begrænse antallet af bade- og bådebroer.