Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at bevare, beskytte og forbedre badevandskvaliteten samt at beskytte borgernes sundhed.
  • at badevandskvaliteten bliver forbedret på de steder, hvor den er påvirket af udledninger fra renseanlæg, overløb og spredt bebyggelse.
  • at sikre, at kommunens badeområder har en høj standard og at kommunen lever op til badevandsdirektivets krav om badevandkvalitet, kontrolovervågning, klassificering og information af offentligheden.
  • at øge badesikkerheden for alle kommunens badegæster gennem information og sikring af adgang til redningsudstyr. at sikre, at al badevand fastholder sin klassifikation som ”udmærket” jf. gældende bekendtgørelse