Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at arbejde for en miljøvenlig, effektiv og økonomisk fordelagtig rensning af spildevandet med henblik på at reducere og minimere udledningen af miljøfarlige forurenende stoffer samt for at sikre, at målsætningerne for vandområderne opfyldes.
  • at reducere udledningen fra de regnbetingede spildevandsudløb væsentligt i planperioden.
  • at der bliver etableret ét nyt renseanlæg ved Assens, med henblik på at forbedre og effektivisere den samlede spildevandsrensning fra de kloakerede områder i kommunen.
  • at udledning, nedsivning og anden bortskaffelse af spildevand ikke må hindre, at kvalitetsmålsætning og kvalitetskrav for det enkelte vandområde kan opfyldes.