Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at sikre mennesker og dyr et højt beskyttelsesniveau mod forekomst af miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.
  • at begrænse udledningen af miljøfremmede stoffer til vandløb, søer eller havet mest muligt ved hjælp af den bedste tilgængelige teknologi (BAT).